Thực hành Reiki

KỸ THUẬT KENYOKU

Kenyoku (ken – yoe – koo) trong tiếng Nhật có nghĩa là Tắm khô. Đây là kỹ thuật loại bỏ những năng lượng tiêu cực ra khỏi tầng hào...

KỸ THUẬT GYOSHI – HO

Gyoshi trong tiếng Nhật có nghĩa là “Ánh nhìn”. Gyoshi – ho là kỹ thuật chữa lành bằng ánh mắt. Trong buổi trị liệu chữa lành, ánh mắt của...