Khóa học Reiki cơ bản

Còn được gọi là cấp độ Hành giả Reiki, hay Reiki II

Course Description


Khóa học cung cấp cho học viên công cụ để tự chữa lành (đặc biệt ở thể vật lý) và hỗ trợ những người xung. Sau khóa học, nhiều học viên phản hồi về việc trải nghiệm những thay đổi diễn ra bên trong mỗi người, tác động làm thay đổi thế giới quan của họ một cách tích cực, tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống và lan tỏa đến với những người xung quanh.
Học viên được đào tạo theo giáo trình bản quyền thuộc Trung tâm Reiki Indiana, Hoa Kỳ và được trải nghiệm Reiki trực tiếp với giảng viên (với lớp trực tiếp). Sau khóa học, học viên sẽ được tham gia vào nhóm học viên để tiếp tục được chia sẻ và nhận hỗ trợ trong suốt chặng đường thực hành Reiki của mình.
– Giảng viên: Reiki Master Bình Lương
– Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến
– Thời lượng: 01 ngày (khoảng 08 giờ)
– Nội dung lớp học:
• Giới thiệu về Reiki, lịch sử hình thành và phát triển;
• Cách thức vận hành của Reiki;
• Các niệm luật Reiki;
• Trao quyền sử dụng 01 Biểu tượng trong Reiki;
• Cách thức thực hành Reiki cho bản thân;
• Cách thức thực hành Reiki cho người khác;
• Cách thức tiến hành một buổi trị liệu Reiki chuyên nghiệp.
– Chứng chỉ: Để nhận được Chứng chỉ Reiki có giá trị quốc tế, học viên phải hoàn thành báo cáo theo yêu cầu sau 21 ngày thực hành Reiki.